Beslutningsreferat fra d. 30.12.2014

2015 – Beslutningsreferat, bestyrelsesmøde den 30. december 2014

Tilstede: Niels Andersen, Søren Møller, Louise Sørensen (referent), Ruth Flammild, Else Ravn, Ulla Vestager, Anette Andersen

Konstituering, fordeling af udvalgsposter og nedsættelse af projektgruppe vedr. klubhusbyggeri:

Næstformand: Søren Møller
Kasserer: Ulla Vesterager
Sekretær: posten går på skift
Foredrags- og kursusudvalg : Ruth Flammild
Aktivitetsudvalg: Louise Sørensen
Børne- og ungeudvalg: Else Ravn
Seniorudvalg: Anette Andersen
Bladudvalg: Niels Andersen
Baneudvalg : Søren Møller

Projektgruppe vedr. klubhusbysggeri:
Niels Andersen, Ulla Vesterager, Søren Møller og Louise Sørensen.
Projektgruppen kan revideres efter behov.

Planlagte aktiviteter for første ½ år 2015

Jon Stenild-kurser
Kortlæsningskursus – 20/01 2015
Ringridning – 20/06 2015
Kristi himmelfart – 14/05 2015
Førstehjælpskursus (mennesker) – 03/02 2015
Fædrelandstur (dato endnu ikke fastlagt)

Evt.
Det besluttes at en liste med medlemmernes kontaktoplysninger udsendes med/i klubbladet