Klubbens faciliteter

Klubbens faste facilitet er vores ovalbane, som er beliggende i Havredal i nærheden af Frederiks og Karup.

Projekt Klubhus  – Et nyt klubhus er under opførelse, og vi forventer at det står klar i slutningen af første halvår 2019.

Ovalbanen er anlagt på et areal ved Havredal Gl. Skole, ud til åbne arealer og i nærheden af Ulvedal og Stendal Plantager. Adressen er Ulvedalsvej 34, Havredal, 7470 Karup J.

Banen bruges flittigt i perioden fra starten/midten af april og indtil midten/slutningen af september, såvel til træningsaktiviteter som til klubbens faste stævner m.v.

Banen står frit til rådighed for alle klubbens medlemmer, vær dog opmærksom på booking af banen til hhv. undervisning og arrangementer. Der findes en banekalender i menuen under “Aktiviteter/Kalender” – se den her.

Eneste krav for at bruge banen er, at du samler hestens efterladenskaber op. Der står redskaber til formålet ved skurvognen. Efterladenskaberne kastes ud i læhegnet.

Klubbens øvrige aktiviter foregår normalt “ude i naturen”, i omegnen omkring Viborg. Se nærmere oplysninger om hvor, i vores aktivitetsoversigt/kalender.