Nökkvi blad

Via undermenuerne finder du de “Nökkvi Nyt” blade, der er udgivet fra 2008 og frem.

_______________________________________

Modtager du ikke vores klubblad Nökkvi Nyt ? Det kan skyldes

  • at du måske ikke er medlem af klubben
  • at vi ikke har din korrekte adresse
    NB – hvis du har en profil på Sporti og laver adresseændring dér, slår det ikke igennem til vores medlemsliste. Så skal du kontakte linethybothybo@gmail.com.

_______________________________________

Er du interesseret i at annoncere i vores blad “Nökkvi Nyt”? Så er her lidt oplysninger:

Priser:

Annonce, helside i farver, kr. 500,00
Annonce, halv side i farver, kr. 300,00

Henvendelse vedr. annoncer kan  ske til bladets redaktør, via mail til kjeld@flammild.dk eller tlf. 91 33 56 81.

_______________________________________