Nökkvi blad

Via undermenuerne finder du de “Nökkvi Nyt” blade, der er udgivet fra 2008 og frem.

-  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  -

Er du interesseret i at annoncere i vores blad “Nökkvi Nyt”? Så er her lidt oplysninger:

Priser:

Annonce, helside i farver, kr. 500,00
Annonce, halv side i farver, kr. 300,00
Annonce, trediedel side i farver, kr. 200,00

Henvendelse vedr. annoncer kan sendes pr. mail til noekkvi@hotmail.com. Telefonisk henvendelse kan ske til klubbens formand eller næstformand. For oplysninger om kontaktmuligheder, klik her.

-  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  -