Beslutningsreferat bestyrelsesmøde den 7. oktober 2016 hos Ulla

Deltagere: Søren Møller – Anette Andersen (referent) – Louise Sørensen – Ruth Flammild – Ulla Vesterager

Afbud: Lene Gehlert – Else Ravn

Nyt fra udvalgene:

Børne- og ungeudvalget:
Udvalget må indtil videre leve sit eget liv, og afvente om der på generalforsamlingen melder sig nogen, der aktivt vil gå ind i udvalget. Laila står p.t. alene med det, og der mangler forældreopbakning /-initiativ. De arrangementer der har været arrangeret (ud over sommerlejren) har der ikke været tilslutning til – bl.a. familieridetur i Dollerup og Springkurset, som begge er blevet aflyst.
Måske der skulle forsøges med arrangementer i samarbejde med Fjordur i Skive.

Seniorudvalget  v/ Anette Andersen:
Der har været afholdt seniorridetur den 25. september. Hyggelig tur – 9 deltagere.

Foredrags- og kursusudvalget v/ Ruth Flammild:
Der afholdes kursus om rideangst den 27. oktober på Havredal v. Rikke Ravn.
Der afholdes foredrag den 22/11 med Torben om bar-hovs-trimning på Lynggården (hestelinien Havredal).

Stævne- og Aktivitetsudvalget:
Mht. bestyrelsens henvendelse til stævnearrangørerne om køb af sponsorpræmier, har tilbagemeldingen været, at det er svært at skaffe sponsorpræmier – markedet er drænet. Bestyrelsen foreslår, at nu hvor deltagerprisen er sat op, at det måske fremover var en mulighed at købe gaverne, og hvor sponsoren så dobler op på det beløb der købes for. Alternativt kan der skrues ned for antallet af præmier, således at der kun er 3 præmier pr. klasse – evt. færre hvis der ikke er så mange deltagere i en klasse.
Af regnskabet fra seneste stævne kan det ses, at stævnearrangørerne på eget initiativ har indkøb en ny printer.

Bladudvalget v/ Ruth Flammild :
Ulla Brock er trådt ud af udvalget.
Udvalget efterlyser retningslinier for annoncer i bladet. Der henvises til seneste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen opfordrer til, at de priser der er angivet i bladet, er dem der gælder for alle.
Det nye bladudvalg der nedsættes, bør tage annoncepriserne op til revision og evt. få dem justeret. De priser der er angivet i bladet bør gælde for alle. Der kan evt. laves en rabatordning, hvis der annonceres i alle 3 blade, og at beløbet betales på én gang i forbindelse med udgivelsen af 1. blad.
Deadline for næste blad er 15. oktober

Jon-udvalg v/ Louise Sørensen:
Det ene af de to planlagte kurser her i efteråret er aflyst p.gr.a. for få tilmeldte. Pt. er der tilmeldt 6 til det næste kursus. Der skal være mindst 10 deltagere for at kurset gennemføres.

Hubertusjagt:
Afholdes den 6. november og arrangeres af Rikke Ravn.
Aht. Klubmesterskabspoint er det vigtigt at få noteret navn på både hest og rytter for vinderen, 2.-pladsen samt 2. sidste-pladsen.

Havredalbanen:
På trods af at vi gør det bedste vi kan, får vi fortsat kritik af at banen er for blød. Der skal planlægges en renovering i stil med den vi foretog tidligere i år til foråret, inden undervisningen går i gang igen.

Generalforsamling:
Afholdes den 3. december i Havredal kl. 16.00, dørene åbnes kl. 15:30
Valg til bestyrelsen – Søren Møller, Ulla Vesterager, Ruth Flammild og Else Ravn er på valg. Ulla og Else ønsker ikke at modtage genvalg.
Forsalg om Årets Nøkker til bestyrelsen senest d. 20/11

Julefrokost: Pris: 100 kr, sidste frist for tilmelding 20/11

Næste møde den 25. november hos Anette Andersen, Bisballevej 50, 8800 Viborg

Evt.:
Forslag om at afholde et fællesmøde for den nyvalgte bestyrelse og alle medlemmer af de nye udvalg, for at hilse på hinanden og forventningsafstemme m.v.

Links på hjemmesiden er rettet op (bl.a. virkede link til Alrid ikke korrekt) samt at der er rettet op på billedgalleriet, da alle links var døde efter at Google har flyttet alle billeder fra Picassa til Google Fotos.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.