Beslutnings referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2017 hos Lene

Deltagere: Søren Møller – Anette Andersen (referent) – Lene Gehlert – Lars Jensen
Afbud: Louise Sørensen – Ruth Flammild – Malene Graversen

Nyt fra udvalgene:

Børne- og ungeudvalg:
Vedr. sommerlejr for børn og unge har der været en henvendelse om mulighed for deltagelse selv om vedkommende ikke er medlem. -> det koster 75 kr ekstra – eller medlemskab.

Stævneudvalg:
Jubilæumsstævne 5. august. Charlotte starter uddannelse til september

Udvalget har fået en ekstra hjælper – Julie.

Udvalget vil gerne lave nye hjelmfarver: OK, god idé, det bør overvejes om armbind – eller noget til at sætte om benet vil funger bedre.

Udvalget spørger til et hegn i forbindelse med springbanen i hjørnet at arealet i Havredal, hvor 2 af siderne udgøres af læhegnet. Der kan ikke opsættes et permanent hegn, men hegnsmateriale kan lånes hos Søren i forbindelse med stævnerne.

Udvalget spørger om de må købe et havebord, så der er et bord til alle dommere ved konkurrencer -> OK til at indkøbe et billigt havebord.

Udvalget spørger til ændring af reglerne, så en 4-års hest kan starte. Bestyrelsen fastholder beslutningen fra bestyrelsesmødet den 8/1 2016, hvor vi henviser til at vi følger DI’s regler, hvor hesten skal være 5 år og max 2 klasser.

Bladudvalg:
Det forventes at næste nummer bliver et jubilæumsnummer. Pt. Kendes deadline for bladet ikke.

Vi har modtaget nogle gamle eksemplarer af Nökkvi Nyt, som måske kan give stof til jubilæumsnummeret.

Jubilæumsudvalg:
5. august: Jubilæumsstævne
8. september: Jubilæum-hygge-aktivitetsdag
23. september: Jubilæumsfest

Vedr. fest er der booket lokaler + musik. Lene kender en der måske gerne vil lave maden. Det skal der snarest tages stilling til.

Stævneregler

Vedr. evt. ændring af regler omkring vaccination: punktet udsættes til næste møde, da kun 4 bestyrelsesmedlemmer var til stede.

Kr. Himmelfartsridt

Arrangementet forløb fint, god stemning både i løbet af dagen og til festen. Meget fin mad til festen. Det fungerede fint med et langt bord.

Næse år skal vi måske overveje at invitere naboklubberne, for at få lidt flere deltagere til ridtet.

Søren undersøger om Peter-turlægger evt. har et eksemplar af sangen, som holdende digtede vers til, så vi kunne lægge den op hjemmesiden, sammen med billederne.

Der er kommet ny formand i MTB-klubben, og skovfoged Sten Bonne har lovet at indkalde til et møde i august.

De eksisterende rideruter trænger til at blive opmærket, og vi opfordres stadig til at komme med forslag til nye rideruter. Det kunne f.eks. være på Inderøen, hvor det eksisterende spor har mange blotlagte rødder.

Der er tilsyneladende kommet et ridning-forbud-skilt på grusvejen ned til Skytteholmen.

Søren finder den endelige pris på lydanlæg, og vi kan beslutte os via mail, da det gerne skulle være på plads inden jubilæumsstævnet den 5. august.
Næste bestyrelsesmøde 18. august kl. 19 hos Anette, Bisballevej 50, 8800 Viborg

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.