Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet onsdag den 16. august hos Søren

Tilstede: Søren Møller, Anette Andersen, Lars Jensen, Lene Gehlert og Marianne Lemming

Afbud fra: Ruth Flammild og Malene Graversen.

1. Præsentation af bestyrelsen for Marianne, bordet rundt.

2. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, blev godkendt.

3. Nyt fra udvalgene:

Senior udvalg ved Lars Jensen: Præsenteret at de havde mange ture af forskellig længde og varighed under udarbejdelse. Der vil komme mere info senere.

Foredragsudvalget: opfordres til at planlægge indendørs aktiviteter, som skal afholdes vinteren over.

Stævneudvalget: har planlagt at afholde et julehygge stævne den 18 nov. for gamle og unge nisser.

Ovalbanen: Søren vil arrangerer en arbejdsaften til, at få rettet lidt på ovalbanen i havredal.

Der er aftalt et møde med Steen Bonne fra skov og naturstyrelsen og Mountainbike klubben, for at sikre at vi har et godt samarbejde om at bruge naturen i mindelighed sammen.

4. Opfølgning på opgavefordelingen af Louises opgaver fra sidste bestyrelsesmøde.

Opgaverne blev gennemgået og tjekket af.

5. Aktivitetsdag- gennemgang af checkliste og opgavefordelingen.

Opgaverne blev gennemgået og tjekket af.

6. Jubilæumsfest- gennemgang af checkliste og opgavefordelingen.

Opgaverne blev gennemgået og tjekket af.

7. Evaluering af stævne, herunder økonomi.

Stævnet gik godt og blev afviklet på en god måde. Der var et pænt overskud på 6559 kr. Charlotte Sandfeld skal have stor tak for det store arbejde hun har lagt I det.

8.Hubertusjagt/ alm. ridetur

Der er aftalt med Arne Graversen, at han vil undersøge om der er en opløbstrækning i nærheden, ellers vil han gerne være vært for en ridetur samme dag, som bare kommer til at hedde noget andet.

Arne og Ulla lægger rytterstue til, uanset om det bliver det ene eller det andet.

9. Generalforsamling.

Forberedelserne er så småt gået i gang, men mere om det næste bestyrelses møde.

10. Aktiviteter hen over vinteren, kurser og foredrag.

Udsættes til næste gang

11. Medlemsundersøgelse, Dommerhuse, Sponsorpræmier. ( Malene Graversen)

Udsættes til næste gang.

12. Evt.

Næste bestyrelses møde:

Mandag den 2 oktober kl 1830, ved Marianne Lemming, Karupvej 27, 7442 Engesvang

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.