Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Mandag den 2. okt. kl 1900 hos Malene Graversen

Tilstede: Søren Møller, Anette Andersen, Lars Jensen, Lene Gehlert, Malene Graversen og Marianne Lemming (referent)

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, blev godkendt.

2. Generalforsamlingen.

Udkast til dagsorden blev gennemgået, og der blev enige om enkelte rettelser.

Børn og unge udvalget: Vi vil rigtig gerne have et aktivt udvalg, der arrangere noget for børnene og de unge som vi har i klubben, derfor er der behov for at nogen melder sig til udvalget, ellers bliver vi nød til at stille det i bero.

Det blev på mødet foreslået, at der kunne laves ture som primært foregår i skridt, eller at der på ture er 2 forryttere, således at der den være både en hurtig og en langsom rute. På den måde kan det også være muligt for børn og unge at deltage i klubbens ture.

Checklisten til generalforsamlingen og julefrokosten blev gennemgået og opgaverne fordelt

Årets nøkker og Klubmester

Indkommen forslag blev gennemgået.

Hubertus
Turen bliver til en ridetur uden spring, da der ikke er fundet et egnet sted at afvikle en opløbsstrækning og springene er ikke i en stand, hvor de kan bruges. Turen vil være med start og slut ved Arne og Ulla Graversen, Ulvedalsvej 53, 8620 Kjellerup. Malene´s mor Ulla, vil stå klar med suppe efter rideturen.

Kommende arrangementer:
Der er planlagt en lang række af aktiviteter og så snart datoerne er fastsat bliver de meldt ud.

Dommerhuse:
Malene kom med forslag om hvordan man kunne lave nogen billige dommerhuse, der kom en række andre forslag og de blev alle gennemgået. Om man skal lave dem i træ f.eks. fra genbrugstræ eller euro paller, evt. andet materiale. Der kunne arrangeret en herre aften, hvor Malene gerne vil lave mad til herrerne.

Næste bestyrelses møde:

Mandag den 23 november kl 1830,

Ved Marianne Lemming, Kompedal Lejrskole Kompedalvej 13, 7442 Engesvang

Evt.

Lene har haft endnu et møde med mountainbike klubben, hvor der er en rigtig god dialog og stor velvillighed til et godt samarbejde og bla. hvis der mangler afmærkning på ruter, skal vi endelig sige til, så vil de gerne sætte ny afmærkning op.

Bestyrelsen.

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.