2014 – beslutningsreferat fra d. 17.10.14

Referat af bestyrelsesmøde i Nökkvi den 17. oktober 2014

Tilstede: Teia Melvej Stennevad, Søren Møller, Arne Graversen, Lars S. Jensen, Louise Sørensen og Pia Laier

Valg af referant: Louise / Pia

Læskuret på banen:
På standby indtil vi ved mere omkring skolens byggeplaner – budget fremlægges derfor ikke på generalforsamling. – Da vi ikke ved hvad udsigterne er for skolens byggeri kan vi heller ikke søge fonde til byggeriet på nuværende tidspunkt.

Klubbladet:
Storkøbsrabat på annoncer er svært at styre da vi ikke udgiver et fast antal blade om året.

Klubaftener:
Lars undersøger om Anette og Ejvind vil ligge aneks til en ny omgang klubaftner. Klubaftnerne afhænger også af om der er nogle relevante arrangementer. Førstehjælps kursus og kortlæsnings kursus kan evt. være en form for klubaften
Bliver der klubaftner, bliver disse annonceret.

Førstehjælpskurser:
Lars afholder førstehjælpskursus for mennesker med fokus på rideulykker. Kurset afholdes februar 2015 – pris 20 kr. til kaffe og kage. Kurset slået op på Nökkvis 2015 kalender.

Kortlæsningskursus- afholdes d. 20. januar 2015:
Søren sørger for planlægning og koordinering af kortlæsnings kusus. Kurset afholdes februar 2015 – pris 20 kr. til kaffe og kage. Kurset slået op på Nökkvis 2015 kalender.

Hovedtøjskursus:
Pia arbejder på at finde en der vil holde kursus i fremstilling af biotan hovedtøjer.
Teia undersøger muligheden for et evt. læderkursus.

Kr. Himmelfartsridtet:
Bestyrelsen har indsamlet betragtninger omkring regler for Kr. Himmelfart. Fælles for de indsamlede betragtninger, er at hyggen ikke må gå af arrangementet. Derfor ændres der mindst muligt i arrangementet. Ønsker man at ride efter klubmester point skal man forholde sig / ride efter de gældende klubmester regler (ridtet gennemføres af en og samme ekvipage).

Medlemskort:
Der laves ikke nye hvert år. Nye medlemmer, samt ødelagt medlemskort fremsendes med det næst kommende klubblad

Henvendelser:
Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. fondsansøgning igennem friluftsrådet. Fondsansøgninger er stillelagt, da vi pt. ikke har nogle projekter at søge til pga. skolens byggeplaner.