2015 – Beslutningsreferat fra 13-04-2015

Beslutningsreferat, bestyrelsesmøde den 13. april 2015

(Kan hentes som .pdf her)

Deltagere:

Søren Møller, Ulla Vesterager, Ruth Flammild, Anette Andersen, Lene Gehlert, Else Ravn, Louise Sørensen

Pkt. 1: Valg af referent

Ulla Vesterager

Pkt. 2 Sidste referat:

Bestyrelsen godkendte referat fra sidste bestyrelsesmøde den 15.03.2015

Pkt. 3: Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig således efter Niels Andersen´s udtrædelse  af bestyrelsen:

Formand: Søren Møller
Næstformand: Louise Sørensen
Kasserer: Louise Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Ruth Flammild
Bestyrelsesmedlem Anette Andersen
Bestyrelsesmedlem: Lene Gehlert
Bestyrelsesmedlem: Else Ravn
Bestyrelsesmedlem: Ulla Vesterager

Pkt. 4: Fondsarbejde

Søren Møller fremlagde nyt oplæg til lejekontrakt tiltrådt af Det Ny Havredals bestyrelse.

Det vedtages at Søren Møller underskriver kontrakten.

Ligeledes vedtages det at Ulla Vesterager bliver tovholder på det videre fondsarbejde vedr. Klubhus.

Pkt. 5: Bladudvalget

Ruth Flammild er bestyrelsesrepræsentant i Bladudvalget og sørger i den forbindelse for at bestyrelsen holdes orienteret om de til en hver tid gældende sponsoraftaler. Det blev besluttet at medlemmerne vil blive orienteret om gældende sponsoraftaler via facebook og hjemmesiden.

Pkt. 6: Udvalgene (sidste nyt fra udvalgsrepræsentanterne):

Aktivitetsudvalget: Louise oplyser at Pia Laier foreslår at pointfordelingen i stævnereglerne ændres fra, at man skal have samlet flest point fra ét stævne + ”en anden aktivitet” for at kunne blive klubmester til, at man også kan blive klubmester hvis man har samlet flest point i 2 deltagelser i ”en anden aktivitet for at tilgodese turrytterne, som ikke nødvendigvis ønsker at deltage i et stævne. Det blev besluttet at reglerne ikke ændres i år, da der allerede er afviklet fastelavnsstævne efter de nye stævneregler. Man vil tage forslaget op inden begyndelsen af næste sæson.

Fastelavnsstævnet gik rigtig godt og det er besluttet at afvikle sommerstævne 02.08.2015.

Bladudvalget: Der er udgivet et blad i april. Det blev besluttet at Ruth kontakter Ulla Broch om sponsoraftale med Land og Fritid.

Børne- og ungeudvalget: Else oplyste, at Doro er trådt ud af udvalget . Sommerlejren afholdes den 12-14 juni 2015. Søren har booket Ny Havredal skole.

Kursusudvalget: Winnie er trådt ud af udvalget.

Pkt. 7: Diverse

Facebook diskussion om brug af ovalbanen på Ny Havredal:

Dejligt at se den store interesse der er for vores bane i Havredal.

Bestyrelsen har en principbeslutning om aldrig at deltage I diskutioner på Facebook.

Banen blev for 8-10 år siden renoveret af en flok entusiastiske medlemmer, for at styrke det sociale sammenhold i klubben via undervisning, hvilket har udviklet sig positivt gennem årerne. Den lille gruppe har i starten har brugt megen energi på at passe og pleje banen, der i dag er blevet til en fin og god bane, som benyttes til undervisning 4 aftener om ugen. På hvilke tidspunkter banen er optaget af undervisning vil fremgå af banekalenderen på hjemmesiden – www.nökkvi.dk.

 På samme måde som med en ridehal på en rideskole, er der tidspunkter, hvor der er optaget af undervisning, som man kan vælge at deltage i, eller man kan vælge frit at benytte banen i de ledige tidsrum. Hvis bestyrelsen f.eks. skulle vælge at en enkelt hverdags aften skulle friholdes for undervisning, ville det jo alligevel ikke kunne opfylde alles ønsker og behov – og hvilken dag / hvilket hold skulle det så gå ud over, for at friholde banen, som MÅSKE så ville blive benyttet af en eller flere andre ryttere ?

Alle medlemmer må anvende banen, men afvikles der undervisning, skal man have lov til at ride på banen af underviseren. De ryttere, der modtager undervisning har førsteret til at være på banen. Kontaktoplysninger til undervisere findes på banekalenderen.

Bemærk at alle der anvender banen – både ryttere og undervisere – skal være medlem af Nøkkvi.

Der vil næppe være det helt store problem i at en rytter dukkede op på en undervisningsaften for at træne sin hest, blot dette foregår uden at genere undervisningen. Det vil dog være en god idé at aftale dette med underviseren på forhånd.

Vi bør alle glæde os over den gode bane vi har og den store interesse, der er for at benytte banen, og få den brugt så meget som muligt.

Debatten her på Facebook betragtes hermed for afsluttet, og skulle der være nogen der har spørgsmål eller kommentarer, er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.