Beslutningsreferat fra d. 15.03.15

Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15/3 2015

Stævneregler:
Bestyrelsen har lavet nogle tilføjelser, og på den baggrund godkendt stævnereglerne.

For at opnå klubmesterskab skal man deltage i mindst ét stævne og ét andet pointgivende arrangement.

En klasse kan kun gennemføres hvis der er mindst tre startende ekvipager.

Vi skal bestræbe os på at bruge eksterne dommere.

Evt:
Der blev diskuteret klager fra medlemmer, og bestyrelsen besluttede, at vi må bestræbe os på at tilgodese alle slags ryttere.