Beslutningsreferat 1. juni 2015

Bestyrelsesmøde 01. juni 2015

Deltagere:
Søren Møller – Ulla Vesterager – Ruth Flammild – Anette Andersen (referent) – Else Ravn – Louise Sørensen

Forretningsordenen for bestyrelsen og udvalgene blev gennemgået og vedtaget med de foreslåede rettelser.

Anette sørger for at lægge den på hjemmesiden

Nyt fra udvalgene:

Bladudvalg:
Deadline for næste blad er 1. august, bladet udkommer umiddelbart derefter.

Der udsendes en medlemsliste med næste blad. Fremover vil der blive lagt en PDF-kopi af bladet på hjemmesiden

Børn- og Ungeudvalget:
Sommerlejr 26.-28. juni.

Seniorudvalg:
Der er en tur i Dollerup den 14. juni.

Den annoncerede weekendtur 19.-20. september bliver muligvis ikke en weekendtur.

Aktivitets- og Stævneudvalg:
Sommerstævnet afvikles den 22. august. Der er evt. behov for ekstra hjælpere på dagen.

Budgettet for sommerstævnet godkendt.

Der afvikles Føl- og plag show den 29 august.

Evaluering af Kristi Himmelfart:

Godt arrangement, mange deltagere (65) hvilket nok skyldes at der var 2 ruter med forskellig distance.

God fest med god stemning. Både maden og musikken blev rost.

Vi skal huske at advisere / ansøge Naturstyrelsen i god tid næste år, da vi ikke må afholde et så stort arrangement uden deres accept.

Hjemmesiden bliver nu løbende ajourført, og pt. er der ingen grund til en total-renovering.

Undervisning:
Der er ikke undervisning på banen om onsdagen, da undervisningen er flyttet til ridehallen

Bent har ingen undervisning i juli.

Herreturen er flyttet til. 1. august.

NÆSTE MØDE TIRSDAG DEN 4. AUGUST 2015.