2015 – beslutningsreferat fra d. 04.08.15

Referat fra bestyrelsesmøde i Nøkkvi i tirsdag, den 4.august 2015

Mødet afholdes hos Ruth Rützou Flammild, Ravnsbjergvej 55, 8800 Viborg, kl. 19.00

Deltagere: Søren Møller, Ulla Vesterager, Ruth Flammild, Anette Andersen, Louise Sørensen og Lene Gehlert (referent).
Afbud: Else Ravn.

Nyt fra udvalgene:

Børne- og Ungeudvalg:
Sommer ridelejren er afviklet med stor succes.

OBS. Det er vigtigt at få registret alle børnene i Nøkkvi, da der ellers ikke kan søges midler hjem til Børne- og Ungeafdelingen.

Eventuelle billeder fra arrangementet kan sendes til Anette

Seniorudvalget v. Anette Andersen:
Datoen for næste Seniortur er ændret til d. 19. sep.

Foredrags- og kursusudvalg v. Ruth Flammild:
Kursusudvalget udbyder 3 kursusdage med John Stenild. Første kursus bliver d. 12. sep. Næste datoer bliver udmeldt på hjemmesiden.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ved afholdelse af et arrangement skal forelægger et regnskab 8 dage efter afviklingen af et arrangement. Regnskabet sendes til Ruth Rützou Flammild.

Aktivitetsudvalget v. Louise Sørensen:
Sommerstævnet og føl- og plag show afvikles som planlagt. Der er max tilmeldinger til sommerstævnet.

Fondsudvalget v. Ulla Vesterager:
Der har været møde i Fondsudvalget og der er aftalt nyt møde d. 19. aug., hvor der arbejdes på at finde aktuelle fonde, som kan søges. Det videre forløb planlægges d. 19. aug.

Baneudvalget: Søren Møller
Haurdalbanen skal vedligeholdes. Der skal budgetteres med indkøb af stenmel igen næste år.

Banen er klargjort til sommerstævne d. 22. august.

Hjemmesiden v. Anette Andersen:
Hubertusjagten er ikke endnu annonceret på hjemmesiden, da det i år ikke er muligt at afholde hubertusjagten hos Ulla og Arne. Søren undersøger alternativer.

Anette lægger klubmesterskabspoint ind på hjemmesiden.

Eventuelt:
Der arbejdes på, at turen til Kongens Hus Hede. Der vil komme information på hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde:
Bliver afholdt d. 21. oktober kl. 19. hos Anette Andersen, Bisballevej 50, 8800 Viborg.