Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 4. marts 2016 hos Anette

Deltagere: Søren Møller –  Ruth Flammild – Anette Andersen (referent) – Louise Sørensen – Else Ravn – Ulla Vesterager

Afbud: Lene Gehlert

Nyt fra udvalgene

Senior udvalget  v/ Anette Andersen:
Der er datoer for udvalgets arrangementer på hjemmeside, men der mangler tekst/info.

Foredrags- og kursusudvalget v/ Ruth Flammild:
Første Jon-kursus har givet 20 kr i overskud.

Der er planlagt følgende arrangementer:
10/3 foredrag m. beslagsmed
30/3 kortlæsnings- og kompas kursus
2/4 Jon-kursus
3/4 Orienteringsridt
28/5 kursus/foredrag m. ridefysioterapeut

Mette Helberg, som har meldt sig ud af udvalget, har meddelt at hun gerne vil stå for at arrangere Jon-kurser. Da der er stor interesse blandt klubbens medlemmer for disse kurser, blev det besluttet, at der nedsættes et ”Jon-kursus-udvalg” med Mette som eneste medlem til at stå for disse kurser. Der skal forsat fremsendes budget for hvert af kurserne.

Stævne- og Aktivitetsudvalget v/ Else Ravn:
Udvalget har planlagt stævner og kursus-stævner, datoer er på hjemmesiden
Budgetter er fremsendt og godkendt af bestyrelsen

Bladudvalget v/ Ruth Flammild:
Deadline for næste blad er 15. marts

Fonds udvalget v/ Louise Sørensen:
Der er ikke sket så meget p.gr.a. ferie og sygdom.

Der er nogle ansøgningsfrister i den kommende tid, som skal overholdes, hvilket er vigtig for at kunne komme i betragtning.

Kristihimmelfart
Indbydelse / tekst til hjemmeside blev gennemgået og tidspunkter, priser m.v. blev justeret i forhold til den evaluering bestyrelsen lavede efter sidste års Kr. Himmelfarts arrangement.

Havredalbanen
Der skal bestilles stenmel, og der skal være plads (depot) til opbevaring af det ved banen. Derfor skal skurvognen fjernes.
Det blev besluttet at vi sætter en salgsannonce i næste blad, og sælger skurvognen for højeste bud inden en given dato, der skal afstemmes med dato for hvornår bladet udkommer. Der er bestilt armerede presenninger til depot-pladsen, samt asfaltragere til fordeling af stenmelet på banen.

Forretningsorden
Forretningsordenen blev underskrevet.

Forplejningsudvalg
”Pølse-cirkulæret” er aflyst, vi må gerne sælge håndmadder og pølser, grænsen går ved grillkyllinger.

Rygepolitik
Der bør være rygeforbud ved indendørs arrangementer – også i ridehallen. Kan praktiseres ved at opsætte Rygning forbudt skilte. Udvalgene skal informeres om det.

Billeder af bestyrelse og udvalgsmedlemmer til hjemmesiden
Der mangler stadig billeder af nogle af bestyrelsen og af udvalgsmedlemmerne (bl.a. Stævne og aktivitetsudvalget, som var dem der foreslog det med billeder !). Kontaktperson for udvalg sørger for at udvalgene får fremsendt billederne til Anette.

Næste bestyrelsesmøde den 15. april 2016 hos Ruth Flammild, Ravnsbjergvej 55, 8800 Viborg

Lene har haft kontakt til skovfoged Steen Bonne, som vil indkalde til et møde med Mountainbikerne og os vedr. cykelruterne i Dollerup og omegn.