Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 19. august 2016 hos Ruth

Deltagere:

Søren Møller – Lene Gehlert – Anette Andersen (referent) – Louise Sørensen – Ruth Flammild
Afbud: Ulla Vesterager – Else Ravn

Nyt fra udvalgene:

Børne- og ungeudvalget v/ Lene Gehlert :
Udvalget ligger stille – Laila står alene med det, hvilket ikke er nemt.
Det tages op på den kommende generalforsamling om udvalget helt skal nedlægges, eller der er nogen der melder sig til at gå ind i udvalget og få det op at stå.

Seniorudvalget v/ Anette Andersen:
Der er planlagt en seniortur den 25. september, men der er endnu ikke yderligere info om turen på hjemmesiden.

Foredrags- og kursusudvalget:
2. kursus med ridefysioterapeut er afholdt, og deltagerne har været meget begejstrede. Det forøges at afholde et opfølgningskursus kombineret med et lille introduktionskursus til nye deltagere.
Der er planlagt et foredrag om rideangst den 27. oktober.
Udvalget har en masse gode ideer til arrangementer, kurser, foredrag, som der arbejdes videre med.

Stævne- og Aktivitetsudvalget v/ Else Ravn:
Der er afbud fra Else, men økonomien for forårsstævnet den 19. juni blev gennemgået, og viser et overskud på 2.621 kr. Det konstateres at der er brugt penge på at købe ”sponsorgaver”.
Bestyrelsen ser gerne se at sponsorpræmierne fremadrettet er udgiftsneutrale for klubben, da sponsorpræmier jo gerne skulle være sponseret, og mange frivillige lægger en masse arbejde i at hjælpe med gennemførelsen af arrangementet.

Bladudvalget:
Nyt fint stort blad er netop udkommet.
Ulla Brock har meddelt at hun ønsker at træde ud af udvalget.
Udvalget efterlyser retningslinier for annoncerne. Bestyrelsen opfordrer til at de priser der er angivet i bladet, er dem der gælder for alle.
Deadline for næste blad er 15. oktober, som skal være udsendt rettidigt inden generalforsamlingen.

Jon-udvalg v/ Louise Sørensen:
Der er planlagt 2 Jon kurser i efteråret – 1/10 + 5/11.

Fonds udvalget v/ Louise Sørensen og Kjeld, der var til stede under dette punkt:
Udvalget fortsætter arbejdet med at lave ansøgninger. Der mangler fortsat en del penge for at kunne realisere byggeriet, og der skal holdes fokus på den tidsfrist, der er fra LAG på 2 år, hvor af det første ¾ år er gået.

Havredalbanen:
Der har ikke været den helt store ros til banen, selv om vi har gjort hvad vi kunne og har fjernet en del af materialet, og der er rettet op på bredden, især i hjørnerne. Bl.a. er den nu blød i indersporet i hjørnerne. Der bør nok tages en tur mere med at fjerne materiale fra banen.

Evt.:
Vi har fået en henvendelse fra DI vedr. et arrangement – Hesten i fokus i Skive den 4/9, hvor de gerne vil have os til at vise lidt ringridning. Bestyrelsen var enige i, at vi ikke vil bruge en masse energi på den korte tid vi fik til rådighed, men at vi gerne låner udstyret ud.

Kjeld meddelte at der pt. er en pulje hos Viborg kommune til brug til materialer til foreninger o.l.. Der blev lavet en ønskeliste til hvad vi mener, der kan være behov for, specielt ved banen, og Kjeld sender en ansøgning til kommunen.

Næste møde den 7. oktober kl. 19 hos Ulla, Høvejen 11, Svinding, 8920 Randers NV

Dette indlæg blev udgivet i Referater. Bogmærk permalinket.