Stævneregler – Generelle betingelser

Generelle betingelser:

  • Du behøver ikke stamtavle på din hest, for at deltage
  • Det forventes at alle er ansvarlige ryttere og hesteejere, der møder op med sunde og raske heste.
  • Du skal ikke have rytterlicens for at deltage
  • Du skal som udgangspunkt være medlem af Nökkvi for at deltage.
    – For stævner i samarbejde med andre klubber, er medlemskab med disse også i orden
    – Det er selvfølgelig i orden at deltage, hvis det er et stævne der er åbent for alle
  • Hingste må ikke efterlades uden opsyn
  • Hingste skal så vidt det er muligt, have fold i udkanten af området, de steder hvor Nökkvi ikke har mulighed for at tilbyde boks – f.eks. på Havredalsbanen

Bemærk at Nökkvi afholder træningsstævner, og benytter derfor ikke altid uddannede dommere!

Det tilstræbes dog, i det omfang det er muligt, at have deltagelse af eksterne dommere, f.eks. medlemmer fra naboklubberne og/eller ryttere med den fornødne erfaring, uden tilknytning til Nökkvi.

Vi ønsker at afholde stævner i henhold til DI’s regler vedr. stævner (FIPO). Der henvises til DI’s regler der kan findes på deres hjemmeside: www.islandshest.dk – Du bør kigge på den nyeste udgave af FIPO samt bidregler. Vi forbeholder os dog til enhver tid rettigheden til at afholde arrangementer, med lempelser af DI’s regelsæt. Læs derfor altid beskrivelsen af de enkelte arrangementer.

Er der tvivlsspørgsmål, kontakt endelig stævneudvalget.

Andre forhold:

Stævner bliver oprettet på Sporti.dk, hvor man tilmelder og betaler. Når tilmeldingsfristen lukker, er der åbent for at ændre klasser og/eller volter, for dem der er tilmeldt, i en uge. Ved afbud senest en uge efter tilmeldingsfrist, tilbagebetales tilmeldingsgebyr. Efter en uge efter tilmeldingsfrist, er det ikke længere muligt at ændre i klasserne, man kan dog altid trække sig fra en klasse. Er man nødt til at melde afbud efter deadline, må man gerne ”sælge” sin plads til anden rytter, der kan direkte overtage én eller flere af de tilmeldte klasser. Det er dog ikke muligt at ændre i hverken klasser eller volter, og man kan ikke få sit tilmeldingsgebyr tilbage.

Der rides som udgangspunkt direkte om placeringer. I tilfælde af stort antal ekvipager i de enkelte klasser, kan arrangørerne vælge at der skal afholdes finaler. Ved klasser med mindre end 10 deltagere, rides der altid direkte om placeringerne. Der informeres om dette inden stævnets start.

Præmieoverrækkelse kan udskydes til alle klasser er færdige. I tilfælde af dette, vil der blive informeret herom ved stævnets opstart.

Udover de nævnte klasser, vil der være mulighed for spring, dressur eller lidt anderledes klasser til årets stævner, som kan have betydning for klubmesterskabsplaceringerne. Dette oplyses naturligvis inden selve stævnet.

Bliver en klasse aflyst, kan rytteren blive tilbudt at melde klassen om. Hvis man ikke ønsker at deltage i en anden klasse, eller ikke har mulighed grundet udklassificering, betales eventuelt deltagergebyr naturligvis tilbage.

Har man i en klasse fået 2,0 i karakter, eller derunder, er klassen ikke gennemført og man kan derfor ikke få klubmesterskabspoint. Det samme er gældende, hvis man får 0 for en opgavedel.

På stævnedagen er det dommerne der har ansvaret for pointgivningen, og dommerne har tilladelse til at ændre/trække en karakter tilbage, indtil klassen er afsluttet. Ændring af karakter(er), skal informeres til pågældende rytter(e) inden næste klasse påbegyndes. Hvis en karakter ændres, har pågældende rytter(e) krav på, hvis det ønskes, at blive informeret om hvad der ligger til grund for ændringen. Herefter er den givende karakter gældende!

For at forsøge at holde et fair niveau i klasserne, kan dommerne vælge at oprangere en rytter til en højere klasse, hvis dette udbydes på dagen. Der skal være flertal blandt dommerne for at en oprangering finder sted.

Observerer man f.eks. en hest der er halt, bringer man dette videre til arrangørerne, som viderebringer det til dommerne. Dommerne kan tilse hestene hvis det ønskes, og det er herefter dommernes skøn, der er afgørende for den videre fortsættelse. Det er på dagen kun dommerne der kan diskvalificere heste, hvis der observeres forhold der ikke er optimale for hesten. Der skal være flertal blandt dommerne for at en hest kan blive diskvalificeret.

Bliver et heat med flere ryttere afbrudt grundet tvivl om en hests ve og vel, bliver heatet startet forfra når der er fundet en afgørelse og der gives herefter nye delkarakterer. Hvis der ved afbrydelsen allerede er givet delkarakterer, beholdes disse, og den højeste delkarakter er herefter gældende ved endelig karakterafregning.

Stævnereglerne revideres eller ændres af det til enhver tid siddende aktivitetsudvalg, med godkendelse af den siddende bestyrelse!

Stævneudvalget

Udgivet 23. marts 2013 / Revideret juli 2017

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.