Generalforsamling 2018 med efterfølgende julefrokost

Tid:   Lørdag d. 1. december 2018 kl. 16.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info:  Dørene åbner kl. 15.30

Pris for julefrokost 100 kr. Husk tilmelding – skal ske via Sporti senest 22/11.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Budget klubhusbyggeri
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til formandsposten, Søren Møller (modtager genvalg)
 9. Valg til bestyrelsen:
  Lars Jensen (modtager genvalg)
  Joan Jasper (modtager ikke genvalg)
  Jette Rasmussen (suppleant for Malene, modtager ikke genvalg)
  Ikke på valg:
  Marianne Lemming
  Anette Andersen
  Helena Stoltze
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. (nuværende Arne Graversen og Gertie Kryschanoffsky)
 12. Valg til udvalg under bestyrelsen:
  Bladudvalg
  Børne- og ungeudvalg
  Stævneudvalg
  Kursus- og foredragsudvalg
  Seniorudvalg
  Nye udvalg der fremlægges på GF:
  Terrænudvalg (Henrik Gehrt)
  Himmelfart udvalg (arrangering af Kr. himmelfartsridt)
  Baneudvalg
 13. Eventuelt
 14. Udnævnelse af Klubmestre
 15. Udnævnelse af Årets Nøkker

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: noekkvi@hotmail.com  mrk. ”Forslag til generalforsamlingen” senest d. 17. november 2018.

Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det kommende år, er stemmeberettigede.

Se mere om Årets Nøkker og hvordan du nominer her

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.