Generalforsamling 2019

Der indkaldes til:

Generalforsamling 2019 med efterfølgende julefrokost

Tid:   Lørdag d. 7. december 2018 kl. 16.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info:  Dørene åbner kl. 15.30

Pris for julefrokost 100 kr. Husk tilmelding – via Sporti, senest den 28. november.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Regnskab klubhusbyggeri
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til formandsposten, Søren Møller (modtager genvalg)
 9. Valg til bestyrelsen:
  Anette Andersen (modtager genvalg)
  Helena Stoltze (modtager genvalg)
  Marianne Lemming (modtager genvalg)
  Ikke på valg:
  Jan Broch
  Lars Jensen (ønsker at udtræde af bestyrelsen)
  Lone Kollerup (ønsker at udtræde af bestyrelsen)
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (nuværende Rikke Ravn og Anette Ravn)
 11. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant (nuværende Arne Graversen og Gertie Kryschanoffsky)
 12. Valg til udvalg under bestyrelsen:
  Bladudvalg
  Børne- og ungeudvalg
  Stævneudvalg
  Kursus- og foredragudvalg
  Seniorudvalg
  Baneudvalg
 13. Eventuelt
 14. Udnævnelse af Klubmestre
 15. Udnævnelse af Årets Nøkker

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: noekkvi@hotmail.com  mrk. ”Forslag til generalforsamlingen” senest d. 22. november 2019.

Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det kommende år, er stemmeberettigede.

 

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.