Generalforsamling 2022

Indkaldelse til:

Generalforsamling 2022 med efterfølgende spisning og hygge

Tid:   Søndag d. 4. december 2022 kl. 11.00
Sted: Spisesalen på Det Ny Havredal, Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup
Info:  Dørene åbner kl. 10:30

Af hensyn til madbestilling er tilmelding til spisning nødvendig via Sporti, senest den 27. november. Pris: 50 kr.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for 2022
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2022
 4. Forelæggelse af budgetforslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til formandsposten, Søren Møller
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
 11. Valg til udvalg under bestyrelsen:
  Bladudvalg
  Børne- og ungeudvalg
  Stævneudvalg
  Kursus- og foredragsudvalg
  Baneudvalg
 12. Eventuelt
 13. Udnævnelse af Årets Nøkker

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: noekkvi@hotmail.com  mrk. ”Forslag til generalforsamlingen” senest d. 20. november 2022.

Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det kommende år, er stemmeberettigede.

Opfordring:

Har du bare en lille smule lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet eller i et af klubbens udvalg, så tøv ikke. Det er både hyggeligt og spændende at være med til at præge klubben. Tag fat i en fra bestyrelsen, hvis du gerne vil vide mere.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling. Bogmærk permalinket.