Beslutnings referat af bestyrelsesmøde 3. juni 2016 hos Else

Deltagere:
Søren Møller – Lene Gehlert – Anette Andersen (referent) – Louise Sørensen – Else Ravn – Ruth Flammild
Afbud: Ulla Vesterager

Evaluering Kristihimmelfart:
Alt i alt en god dag. Godt tilrettelagte ruter.
Der er ønske om en deltaljeret oversigt over pointene fra ridtet, som i 2015, hvor pointene for de enkelte poster fremgik af pointtavlen.
Der var en del problemer med efter-tilmeldinger – det dur ikke, og slet ikke til festen, hvor maden skal bestilles i god tid, og at der ikke er mere mad, end det lige passer til antallet af tilmeldte spisende. Tilmeldingsproceduren på Sporti ændres lidt næste år, således at tilmelding til fest pilles af ved sidste frist for tilmelding, men at det er muligt at tilmelde sig ridtet op til to dage før.
Det skal næste år præciseres at den korte tur også er på to sløjfer.
Hvis der skal være en rute for børn og unge, er det Børne- og ungeudvalget der skal står for den del, men Peter gerne vil være behjælpelig med ruten.

Fest: gik fint, men gav et underskud. Der blev ikke solgt helt så mange drikkevarer som forventet, og prisen for leje af Naturskolen og lejrpladsen var også højere end forventet.

Nyt fra udvalgene
Børne- og ungeudvalget v/ Lene Gehlert :
Ridelejr er netop nu i gang (3-5 juni). Der er tilmeldt 11 deltagere.
Udvalget ligger pt. lidt underdrejet, da to udvalgsmedlemmer har trukket sig fra udvalget. Der er forældre der hjælper med at gennemføre ridelejren.
Der er brug for ekstra hjælp til udvalget.
Der savnes info om aktiviteterne i Børn- og Ungeudvalget på hjemmesiden. Dels i forhold til potentielt nye medlemmer og dels i forhold til Viborg kommune og evt. tilskud derfra, til de børn og unge vi har.

Senior udvalget v/ Anette Andersen:
Den planlagte tur den 4. juni, er aflyst p.gr.a. for få tilmeldinger.

Foredrags- og kursusudvalget:
Arrangementet med ridefysioterapeut den 28. maj forløb planmæssigt, dog lidt presset på tid. Der var interesse for et opfølgningskursus, hvor man dog ikke vil have 12 deltagere samme dag, men evt. dele det over 2 dage.

Stævne- og Aktivitetsudvalget v/ Else Ravn:
Else har ikke hørt fra uvalget. Der er et underskud på 680 kr fra træningsstævnet. Det blev afholdt i Thorning ridehal, og prisen var 4.800 kr for leje af hal + bokse.
Det er planlagt forårsstævne den 19. juni, men der står endnu ikke noget på hjemmesiden om dette arrangement – kun på Facebook.

Bladudvalget:
Deadline for næste blad er 15. juli
Forslag til indlæg i næste blad – noget om de nye MTB-ruter der er under anlæggelse i Stendal-Havredal plantage m.v., hvor der er kommet en detaljeret projektbeskrivelse. Der bliver anlagt separate cykelstier, men der vil naturligvis være steder, hvor de krydser de stier vi rider på. Vi skal være opmærksomme på hinanden, og vi må IKKE ride på cykelstierne.
Der skal strammes op på annoncepriser, da det er meget vanskeligt at holde rede i hvem der skal betale eller ej, da der er indgået specielle aftale med nogle af annoncørerne. Fremover bør der være den samme pris for annoncørerne, evt. med rabat, hvis der annonceres i alle 3 blade i løbet af et år.

Jon-udvalg v/ Louise Sørensen:
Intet nyt, og der er ikke planlagt nye kurser. Der var forslag om andre undervisere – evt. Doro. Bør måske arrangeres af Foredrag- og Kursusudvalget og ikke Jon-udvalget.

Fonds udvalget v/ Louise Sørensen:
Ansøgning til Lokale og Anlægsfonden bliver behandlet på møde den 8. juni.
Der er kommet afslag fra Tuborg Fonden.
Der bør også sendes en ansøgning til Viborg kommune, da andre tilskud kan være afhængige af at kommunen også bidrager.

Sparnord-kontoen
Som følge af et sponsorat til Alrid blev der oprettet en konto i Sparnord. De har ændret prisen på at benytte netbank til 800 kr/år. Da vores primære bank er Andelskassen lukkes kontoen i Sparnord.

Havredalbanen
Det blev for ca. 1½ måned siden forsøgt at ommøblere lidt på stenmelet på banen, hvilet ikke har haft den helt store effekt. Banen er blevet bredere og er blød i de 2 spor i banekanten. Noget af materialet har flyttet sig, og en del af de mindre partikler er blæst væk eller faldet ned. Vi forsøger at fjerne de større materialer og skubbe de mindre partikler ind på det stykke af banen, der er beregnet til at ride på. Desuden skal de kævler der ligger i enderne/hjørnerne udskiftes, da de er møre.

Næste møde afholdes 19. august kl. 19-22 hos Ruth Flammild, Ravnsbjergvej 55, 8800 Viborg

Rygepolitik: Lene har sørget for nogle laminerede rygning-forbudt-skilte, som vil blive lagt i udvalgenes materiale-kasser, således at skiltene kan bruges ved indendørs-arragementer.

OK-sponssoraftalen har givet 2.197 kr, Vi opfylder ikke helt kravet om 10 nye kort om året. Der bør i hvert blad lige kort stå om aftalen, og hvordan man anskaffer sig et OK-kort, der giver tilskud til Nökkvi pr. tanket liter brændstof.

Fædrelandsturen er ændret fra den18. juni til den 19. juni, da Lars ikke har mulighed for at gennemføre turen den 18.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.