Nökkvi Klubmesterskab

Til stævnerne og diverse aktiviteter, vil der være mulighed for at samle point i kampen om at blive årets klubmester. De ryttere der igennem året har samlet flest point, vil blive udråbt som klubmester ved årets generalforsamling. Der vil være en voksen klubmester (over 16 år) og en junior klubmester (til og med 16 år). Man er juniorrytter i hele det kalenderår, man fylder 16.

Der gives point efter placering. Pointene afspejler sværhedsgraden på klasserne.

Point for T1: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for T2: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for T3: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for T4: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for T5: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for T6: 8, 6, 4 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for T7: 8, 6, 4 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for T8: 8, 6, 4 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for 4.1: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for 4.2: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for 4.3: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for 4.4: 8, 6, 4 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for 4.5: 8, 6, 4 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for 5.1: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Point for 5.1: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.

Point for 3-gangs klasser, dressur og spring: 6, 4, 2 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.

De samlede point for en ekvipage på en stævnedag, omregnes til Dagens klubmesterpoint, således at dagens samlede vinder får 10 klubmesterskabspoint, 2. pladsen 9 point, 3. pladsen 8 o.s.v. ned til 2 point for stævner. Alle øvrige ikke placerede deltagere, der gennemfører en klasse ved et stævne, tildeles 1 point.

Der rides i heat af 1-4 deltagere, og junior-ryttere vil ride i heat sammen, såfremt dette kan lade sig gøre.

Ved deltagelse af mindre end 3 Nökkvi-medlemmer i en klasse, halveres pointene
Ved deltagelse af mindst to juniorryttere og to seniorryttere (Nökkvimedlemmer) i en klasse, vil der blive tildelt separate junior-klubmesterskabspoint til juniorrytterne. Ellers kæmpes der på lige fod om pointene.

Øvrige pointgivende arrangementer:

Hubertusjagt: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. & 2.-sidsteplads.
Kristi Himmelfart (lang rute): 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.
Ringridning: 10, 8, 6 gives for følgende placeringer: 1. 2. 3.

Ved disse arrangementer tildeles 3 point til de ikke placerede ekvipager der gennemfører – Ringridning (både ridetur og ringridning), Hubertusjagt (alle spring og opløb), Kr. Himmelfart (lang rute, begge sløjfer) og 2 point til de, der gennemfører den korte rute, begge sløjfer.

Andre pointgivende klasser eller arrangementer kan forekomme. Dette vil blive oplyst i forbindelse med tilmelding til de pågældende arrangementer.

Det er IKKE muligt at optjene klubmesterskabspoint, hvis man ikke er medlem af Nökkvi på det givne tidspunkt for afvikling af stævnet!

Ved årets afslutning summeres Dagens klubmesterpoint for de enkelte stævne-dage og pointene fra de øvrige arrangementer, og den endelig klubmester er den med sammenlagt flest point.

Ved pointlighed, er det den rytter der har opnået point ved flest pointgivende arrangementer, der bliver seedet højest. I tilfælde af både pointlighed og lighed mellem antal gange man har opnået point ved pointgivende arrangementer, er det den rytter der har opnået 10 point flest gange, herefter 8 point, 6 point osv…

I tilfælde af stadig lighed mellem to ryttere, vil der blive kåret to klubmestrer.

Klubmesterskabspointene følger ekvipagen. Det er derfor muligt at optjene klubmesterskabspoint på forskellige heste, men det er ikke muligt at sammenlægge disse point.

Det skal desuden understreges, at da Nökkvi er en all-round klub, er det ikke er muligt at blive klubmester, hvis man udelukkende kun har opnået point i én type aktivitet. Der skal derfor optjenes point, i mindst ét stævne samt mindst ét af klubbens øvrige pointgivende arrangementer, for at kunne blive kåret som vinder.

Det er den siddende bestyrelse der sørger for præmier. Som klubmester får man udleveret en vandrepokal. De regerende klubmestrer, skal (så vidt det er muligt) overrække pokalen til de nye klubmestrer året efter.

Revideret april 2017

Begrundelsen for at foretage ændring i beregningsmetoden

  • Det bliver mere fair.
  • Der bliver stort set lige mange point at kæmpe om for hhv stævner og øvrige konkurrencer.
  • Vi undgår at en enkelt ekvipage på en stævnedag opnår f.eks. 28 point, som kan gøre det meget svært at overhale, og dermed undgår vi også at klubmesteren er fundet efter det første eller 2. stævne.
  • Konkurrencen bliver tættere.
  • Og for at give alle en større chance, tildeler vi nogle få point til de der gennemfører en klasse eller et øvrigt arrangement uden at have opnået placering.
  • Hvis en stævnerytter med mange stævnepoint, blot gennemfører et af de øvrige arrangementer, vil chancen for at blive klubmester stige betydeligt (og omvendt).
  • Det er ikke umiddelbart muligt at lave forskelig sværhedsgrad i f.eks. ringridning og hubertus.

Den tidligere beregningsmetode tilgodeser stævnerytterne i for høj grad i forhold til deltagere i de øvrige pointgivende arrangementer.

Et stævne indeholder flere klasser, der udløser klubmester-point, hvorimod der til de øvrige arrangementer maks. uddeles 10 point på dagen. Desuden ønskes det at stævneryttere også deltager i et eller flere af de øvrige arrangementer – og omvendt.

Begrundelse for at tildele point til de ikke placerede ekvipager i begge typer arrangementer, er at det derved vil være nemmere for en dygtig stævne-ekvipage, at blive samlet klubmester – og omvendt.

Begrundelse for at ikke placerede stævne-ekvipager kun tildeles 1 point er, er at der i visse situationer i en klasse kun uddeles hhv. 6, 4 og 2 point til de placerede. Desuden stiller en ekvipage ofte op i mere end 1 klasse.

Begrundelse for at tildele 3 point til ikke placerede ekvipager i de øvrige arrangementer er, at det anses for mere krævende for både hest og rytter at gennemføre et af de øvrige arrangementer end en klasse til et stævne.

Dette indlæg blev udgivet i Hjemmeside, Stævne. Bogmærk permalinket.